Giriş

1.1 Bu Gizlilik Politikası, Bullperks (BVI) Corp. (“Şirket“)’in Bullperks (BVI) Corp. web sitesinde sağladığınız bilgileri nasıl topladığını, kullandığını, işlediğini, ifşa ettiğini, paylaştığını, aktardığını ve koruduğunu açıklar. Bu Gizlilik Politikası, Şirketin Hüküm ve Koşullarının (“H&K‘lar”) bir parçasını oluşturur. Bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, burada belirtilenler hariç olmak üzere, Şartlar ve Koşullarda belirtilenlerle aynı tanımı paylaşacaktır.

1.2 Şirket, gizliliğinizin yanı sıra sağladığınız ve/veya Şirketin toplamasına izin verdiğiniz bilgilerin bütünlüğüne saygı duyar ve değer verir. Şirket, Şirket Hizmetlerini kullandığınızda veya Şirket Platformuna eriştiğinizde Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için endüstri standartlarını takip etmeye çalışacaktır.

1.3 Şirketin Platformunda sağlanan herhangi bir Hizmete erişirken, kaydolurken, indirirken, kullanırken, tıklarken veya bu Hizmetlere katılırken, bu Gizlilik Politikasında belirtilen tüm şartları dikkatlice okumanız, onaylamanız, anlamanız ve kabul etmeniz önemle tavsiye edilir. Şirket, size önceden bildirimde bulunmadan veya sizden onay almadan, bilgilerinizi herhangi bir şekilde veya biçimde, bu Gizlilik Politikasında veya H&K‘larda belirtilmeyen başka herhangi bir amaç için kullanmayacaktır.

1.4 Bu Gizlilik Politikası, özellikle Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içindeki Kişisel Bilgi İşleme kurallarını takip ederek Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nden (“GDPR”) çeşitli hükümler içermektedir.

Bu Gizlilik Politikası, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki hususlar hakkında sizi bilgilendirecektir:

 • Gizlilik Politikasının Kabulü
 • Şirket tarafından toplanan Kişisel Bilgiler
 • Şirket Kişisel Bilgileri Nasıl Toplar?
 • Şirket Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanır?
 • Şirket Kişisel Bilgileri Nasıl Saklar?
 • Şirketin Kişisel Bilgileri ne kadar süreyle sakladığı
 • Çerezler
 • Kişisel Bilgilerinizin Paylaşılması
 • Kişisel Bilgilerin Üçüncü Taraflarca Toplanması
 • Yasal Haklarınız
 • Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) sakinlerinin hakları
 • Sınırlamalar
 • Gizlilik Politikasında yapılan güncellemeler veya değişiklikler
 • Şirket ile nasıl iletişime geçilir

Gizlilik Politikasının Kabulü

Şirket Hizmetlerine erişerek, bunları kullanarak veya bunlarla meşgul olarak, bu Gizlilik Politikasının şartlarını kabul ettiğinizi belirtmiş ve onaylamış olursunuz. Şirket, size önceden bildirimde bulunmadan veya onayınızı almadan Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında veya H&K’larda yer almayan başka herhangi bir amaç için kullanmayacaktır.

Bu Gizlilik Politikasını kısmen veya tamamen kabul etmiyorsanız, Şirketin Hizmetlerine ve Platformuna erişmeyi, bunları kullanmayı veya bunlarla etkileşimde bulunmayı derhal bırakmalısınız.

Toplanan Kişisel Bilgiler

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, Kişisel Bilgiler, belirli bir bireyi tanımlamak, tanımlamak, ilişkilendirmek veya ilişkilendirmek için kullanılabilecek bilgilerdir. Aşağıdakiler, Şirketin Hizmetlerini kullandığınızda Şirketin topladığı ve sakladığı bilgi türleridir:

3.1. Şirkete kayıt olurken verilen bilgiler

Şirketin web sitesinde bir hesap açarak Şirketin Hizmetlerini kullanmak için ilk kez kaydolduğunuzda, Şirkete gerçek adınızı, doğum tarihinizi, uyruğunuzu, ev adresinizi, e-posta adresinizi, imzanızı ve kimliğinizi ayırt etmek için kullanılabilecek diğer bilgileri sağlamanız gerekebilir. Genel olarak Şirket, ırk veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, genetik veriler, belirli kişileri benzersiz bir şekilde tanımlayan biyometrik veriler veya sağlık veya cinsel yönelimle ilgili herhangi bir bilgi gibi “Hassas Bilgileri” toplamayacak veya işlemeyecektir. Şirketin web sitesinde hesabınıza giriş yapmak için biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri kullanıyorsanız, Şirkete parmak izi verilerinizi, yüz tanıma verilerinizi ve daha da önemlisi biyometrik verilerinizin işlenmesi için açık onayınızı vermeniz gerekecektir.

3.2. Şirket tarafından Uyum ve Kara Para Aklamayı Önleme Amaçlarıyla toplanan bilgiler

Şirketin yerel ve uluslararası endüstri standartlarına, hükümet kurallarına ve düzenlemelerine, özellikle Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine, Müşterini Tanı (KYC) kurallarına ve Terörle Mücadele Finansmanı (CTF) düzenlemelerine uymasını sağlamak için Şirketin Kişisel Bilgilerinizi pasaportunuz, ulusal kimlik kartınız, ehliyetiniz, vergi kimliğiniz ve vizeniz gibi kimlik belgelerinden toplaması gerekmektedir. Şirketin kullanabileceği diğer belgeler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, adres kanıtınız, fon kaynağı beyanınız, servetin amacı ve kaynağı vb. yer almaktadır.

3.3. Şirket Hizmetlerinin kullanımı sırasında Şirket tarafından toplanan bilgiler

(a) Kullanım Bilgileri: Şirket Hizmetlerine katıldığınızda veya kullandığınızda, Şirket, IP adresiniz, telefon numaranız, Şirket Platformuna erişmek için kullandığınız cihaz türü, cihaz bilgileri, işletim sistemi ve donanım ayarları, tarayıcı türü ve ağ operatörü gibi Şirket Hizmetlerini kullanımınızla ilgili bilgilerinizi izleyecek ve takip edecektir. Bu bilgiler ya doğrudan Şirket tarafından ya da üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar aracılığıyla elde edilecektir. Şirket, arayüzünün ve/veya Platformunun dünyanın her yerindeki tüm kullanıcılar için sorunsuz bir şekilde erişilebilir olmasını sağlamak için bu tür bilgileri toplar.

(b) İletişim Bilgileri: Şirketin, Şirketin Platformunda sağladığınız veya Şirketin Hizmetlerini kullanımınız yoluyla oluşturulan Kişisel Bilgileri, Şirketin web sitesi veya çevrimiçi platformlarındaki işlemlerinizle bağlantılı olarak mesajlar, talepler, e-postalar, telefon görüşmeleri, sesli mesajlar, canlı sohbetler, dosya ekleri veya Şirketle iletişiminizle ilgili diğer bilgiler aracılığıyla sizinle iletişim kurabilmek amacıyla toplama ve kullanma hakkına sahip olduğunu kabul edersiniz.

(c) Finansal Bilgiler: İşbu Gizlilik Politikasında öngörülen amaçlar doğrultusunda, Şirketin, Şirket Hizmetlerini kullandığınızda finansal bilgilerinizde yer alan veya bunlarla ilgili bilgileri toplama ve kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Bu, sınırlama olmaksızın, ilk para yatırma tutarınız, para çekme talepleriniz, dijital cüzdan adres(ler)iniz, yatırım ayrıntılarınız vb. gibi işlem geçmişinizi içerir. Şirket bu finansal bilgileri, kullanıcıları dolandırıcılıktan korumak için şüpheli finansal faaliyetleri izlemek, yasal davaları çözmek ve bu Gizlilik Politikasında açıklanan diğer amaçlar için toplar.

Kişisel Bilgi Toplama Yöntemleri

4.1. Şirket tarafından otomatik olarak toplanan bilgiler: Şirket, aşağıdaki durumlarda tarafınızdan otomatik olarak sağlanan Kişisel Bilgileri toplayacak ve işleyecektir:

(a) bir hesap açtığınızda, oturum açtığınızda veya Şirketin Web Sitesini ziyaret ettiğinizde;

(b) herhangi bir kullanıcı anketini gönüllü olarak doldurduğunuzda veya Şirkete e-postalar veya diğer elektronik kanallar aracılığıyla geri bildirim sağladığınızda;

(c) Şirketin Web Sitesini ziyaret ettikten sonra tarayıcı çerezlerini veya diğer ilgili yazılımları kullandığınızda; ve

(d) Şirketin bu Gizlilik Politikasında veya Şirketin H&K’larında açıklandığı şekilde bilgilerinizi otomatik olarak toplayabileceği diğer durumlar.

4.2. Üçüncü taraflarca toplanan bilgiler: Şirket, Kişisel Bilgilerinizi yürürlükteki yasaların gerektirdiği veya izin verdiği ölçüde üçüncü taraflardan toplayacaktır. Üçüncü taraf kaynaklardan alınan bilgiler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, halka açık veri tabanları, kredi büroları, kimlik doğrulama ortakları, blok zinciri verileri, pazarlama ortakları ve bayileri, reklam ortakları ve analiz sağlayıcıları yer alabilir.

4.3. Anonimleştirilmiş ve Birleştirilmiş Veriler: Şirket ayrıca, tüm bilgilerin birleştirileceği ve daha sonra kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerden arındırılacağı ve belirli bireylerin tanımlanması için kullanılamaz hale getirileceği anonimleştirilmiş ve toplu bilgiler şeklinde başka Bilgiler de toplayacaktır. Şirket, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve davranışlarını daha iyi anlamak, iş zekası ve pazarlama girişimleri yürütmek ve güvenlik tehditlerini tespit etmek de dahil olmak üzere, anonimleştirilmiş veya birleştirilmiş kullanıcı bilgilerini bu Gizlilik Politikasında öngörülen amaçlar için herhangi bir zamanda kullanabilir. Şirket, stratejik planlama ve operasyonel süreçler için kullanılabilecek yenilikçi teknolojileri uygulama hakkını saklı tutar.

Şirket Kişisel Bilgileri nasıl kullanabilir?

Kişisel Bilgileriniz Şirkete, Şirketin iştiraklerine ve/veya Şirketin şirketler grubuna sunulacaktır. Bu, Kişisel Bilgilerinizi kullanmak ve korumaktan sorumlu olan Şirket çalışanları ve/veya Şirket için çalışan herhangi bir kişi veya üçüncü tarafları içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. Şirket, Kişisel Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için veya aşağıdaki şekillerde kullanabilir ve işleyebilir:

5.1. Şirketin Hizmetlerini sağlamak için: Şirket, toplanan veya teslim edilen Kişisel bilgileri, verimli Hizmetleri sürdürmek ve sağlamak (işlemlerin işlenmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), günlük Hizmetlerin verimliliğini artırmak ve kimliğinizi doğrulamak için kullanır. Şirket, kimliğinizi ve faaliyetlerinizi doğrulamasına ve Şirketin Hizmetlerini sağlamasına yardımcı olmak için IP adreslerini ve cihazınızın çerezlerinde saklanan benzersiz tanımlayıcıları kullanır.

5.2. Kullanıcıları korumak için: Şirket, toplanan bilgileri Şirketin Platformlarını, Kullanıcıların hesaplarını ve arşivlerini korumak için kullanır. Şirket ayrıca şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve spam, kimlik avı ve Dağıtılmış Hizmet Reddi (“DDoS”) saldırıları gibi otomatik kötüye kullanımlara karşı koruma sağlamak için IP adreslerini ve çerezleri kullanır.

5.3. Şirketin meşru menfaatleri için düzenlemelere ve uyumluluğa uymak: Şirket, bilgileri Şirketin yasal yükümlülüklerine, küresel ve yerel endüstri standartlarına, devlet taleplerine ve Şirketin AML/KYC/CTF prosedürlerine uygun olarak kullanacaktır. Kesinlikle gerekli olduğu durumlarda (yani kullanıcıların veya diğer gerçek kişilerin hayati çıkarlarını korumak, kamu yararı amacını yerine getirmek veya Şirketin makul çıkarlarını takip etmek için), Şirket Kişisel Bilgilerinizi izninizi almadan kullanabilir ve işleyebilir.

5.4. Ölçüm, araştırma ve geliştirme amaçları için: Şirket, Şirket Hizmetlerini kullanma ve bunlarla etkileşim kurma şeklinizi anlamak için bilgilerinizi aktif olarak ölçer ve analiz eder. Bu inceleme, Şirketin Platformlarının performansını sürekli olarak iyileştirmek ve kullanıcı deneyimiyle ilgili sorunları çözmek için Şirketin operasyon ekipleri tarafından sürekli olarak gerçekleştirilir. Ayrıca, Şirket bu bilgileri Şirketin Hizmetlerini, yönetimini, içeriğini ve Web sitesi düzenini özelleştirmek, ölçmek ve iyileştirmek ve sizin için yeni hizmetler geliştirmek için kullanır.

5.5. İletişim amaçları için: Şirket, iletişim cihazlarınızdan veya e-posta adresinizden toplanan veya türetilen Kişisel Bilgilerinizi, sizinle doğrudan etkileşim kurmak, size gerekli desteği sağlamak ve/veya girişler, işlemler, hesap güvenliği ayrıntıları ve diğer hususlar hakkında sizi bilgilendirmek için kullanır. Tüm doğrudan iletişimler, doğruluk açısından incelenmek, kanıt olarak saklanmak veya bu Gizlilik Politikası ve H&K’larda öngörülen diğer yasal gereklilikleri veya diğer yükümlülükleri yerine getirmek için kullanılmak üzere Şirket veya Şirketin hizmet sağlayıcıları tarafından uygun şekilde muhafaza edilecektir.

5.6. T&C’leri uygulamak için: Kişisel Bilgiler ayrıca Şirketin H&K’larını Şirketin kullanıcıları arasında sürekli ve aktif olarak uygulamak için kullanılır. Bu konudaki faaliyetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, önceki hükümleri ihlal edebilecek potansiyel olarak yasaklanmış veya yasa dışı faaliyetlerin incelenmesini, araştırılmasını ve önlenmesini veya ilgili bilgilerin buna göre üçüncü taraflara ifşa edilmesini içerir. Bunun ışığında, Şirket, Şirketin H&K’larını ihlal eden herhangi bir faaliyette bulunduğu tespit edilen herhangi bir Kullanıcıya Şirketin Hizmetlerinden herhangi birini askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar.

5.7. Pazarlama ve reklam için: Şirket, Kişisel Bilgilerinizi hedefleme, modelleme ve/veya tanımlama analizlerinin yanı sıra pazarlama ve reklam amacıyla pazarlama ortaklarıyla paylaşacaktır.

5.8. İadeler için: Şirket, Kimlik Bilgileriniz ve İşlem Bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sizden toplanan Kişisel Bilgileri, indirimler ve diğer avantajlar amacıyla yönlendireninizle paylaşacaktır.

5.9. Diğer amaçlar için: Şirket, önceden izniniz olmadan Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında öngörülen amaçlar dışında kullanmayacaktır. Şirketin Kişisel Bilgilerinizi başka amaçlarla işlemesi veya kullanması gerekiyorsa, Şirket bu bilgileri kullanmak için sizi bilgilendirecek ve onayınızı talep edecektir.

6. Kişisel Bilgilerin Saklanması

6.1 Şirket, Hizmetlerinin yanı sıra Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini uygulama ve sürdürme konusunda büyük özen gösterecektir. Şirket, Kişisel Bilgilerinizin bütünlüğünü sağlamak ve yetkisiz kullanım örneklerini önlemek için sektörün en iyi uygulamalarını içeren prosedürler ve politikalar kullanır.

6.2 Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini tam olarak garanti etmek elbette mümkün değildir ve Şirket Kişisel Bilgilerinizi korumak için makul adımları atsa da, yetkisiz erişim sağlayan veya bilgilerinizi ve hizmetlerinizi kötüye kullanan kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi, özellikle de kullanıcı adınız ve şifreniz gibi kimlik bilgilerinizi korumak için bağımsız olarak güvenlik önlemleri almanız önerilir. Şirketin, hacker saldırıları, elektrik kesintileri veya kaçınılmaz teknik arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirketin kastı veya ağır ihmalinden kaynaklanmayan herhangi bir bilgi sızıntısı ve diğer kayıplardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

7. Kişisel Bilgilerin Saklanması

Şirketin, yürürlükteki yasalar ve düzenleyici gereklilikler uyarınca, kullanıcıların Kişisel Bilgileri, kullanıcı profilleri, kimlik doğrulama materyalleri, AML/KYC/CTF prosedürleriyle ilgili bilgiler, hesap bilgileri, hesap sözleşmeleri ve Şirket ile üçüncü taraflar arasındaki diğer sözleşmeler, hesap ekstreleri ve diğer kayıtlar dahil olmak üzere belirli bilgileri saklaması gerekmektedir. Bu tür kayıtlar genellikle yasaların gerektirdiği şekilde, toplanma amacını gerçekleştirmek için gerekli olan minimum süre boyunca ve daha sonra Şirketin bilgi saklama politikası kapsamında izin verilenden daha uzun süre saklanmayacaktır. Bununla birlikte, hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra bile, Şirket sizinle ilgili bilgilerin ve katılmış olabileceğiniz işlemlerin veya hizmetlerin kopyalarını yürürlükteki yasalara, geçerli zaman aşımı sürelerine uygun bir süre boyunca veya yürürlükteki yasalara, düzenlemelere uymak için makul olarak gerekli olduğuna inandığımız şekilde saklayabilir, dolandırıcılığı tespit etmek veya önlemek, borçlu olunan ücretleri tahsil etmek, anlaşmazlıkları çözmek, Şirketin Hizmetleriyle ilgili sorunları ele almak, soruşturmalara yardımcı olmak, Şirketin H&K ve koşullarından herhangi birini veya diğer geçerli anlaşmaları veya politikaları uygulamak veya geçerli yasalarla tutarlı diğer eylemleri gerçekleştirmek için yasal prosedürler veya resmi talepler.

8. Çerezler

8.1 Şirket, Şirketin web sitesini ziyaret etmeniz de dahil olmak üzere, Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetler aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerle ilgili belirli bilgileri toplamak, saklamak ve izlemek için çerezleri ve diğer teknolojileri veya web analizi yöntemlerini kullanacaktır.

8.2 Burada kullanıldığı şekliyle “çerez” terimi, siz bir web sitesini görüntülerken bir web sitesinin cihazınıza atadığı küçük bir bilgi parçası olarak kabul edilecektir. Çerezler faydalıdır ve sayfalar arasında verimli bir şekilde gezinmenizi sağlamak, belirli özelliklerin otomatik olarak etkinleştirilmesini sağlamak, tercihlerinizi hatırlamak ve sizinle Hizmetler arasındaki etkileşimi daha hızlı, daha kolay ve daha sorunsuz hale getirmek dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

8.3 Şirket’in Web Sitesi aşağıdaki çerez türlerini kullanacaktır:

(a) Kesinlikle Gerekli Çerezler: Bu çerezler, oturum açmanızı, bir web sitesinde gezinmenizi ve özelliklerini kullanmanızı sağlamak veya talep ettiğiniz bir hizmeti sağlamak için gereklidir. Şirketin bu çerezleri kullanmak için onayınızı alması gerekmeyecektir.

(b) İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya ikamet ettiğiniz bölge gibi) hatırlamasına ve gelişmiş, daha kişisel özellikler sağlamasına olanak tanır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler anonim kalır ve diğer web sitelerindeki tarama etkinliğinizi izleyemezler.

(c) Performans çerezleri: Bu çerezler, bir web sitesini nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplar, örneğin en sık hangi sayfalara gittiğiniz, hata mesajları gibi Web Sitesini kullanırken karşılaşabileceğiniz zorlukları kaydeder. Bu çerezler tarafından toplanan tüm bilgiler topludur ve bu nedenle anonimdir. Yalnızca Web Sitesinin verimliliğini artırmak için kullanılır.

(d) Hedefleme Çerezleri veya Reklam Çerezleri: Bu çerezler, özellikle size ve ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılırlar. Bu çerezler bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiler reklamverenler gibi diğer kuruluşlarla paylaşılır. Hedefleme veya reklam çerezlerinin diğer kuruluşlar tarafından sağlanan site işlevleriyle bağlantılı olması söz konusu olabilir.

8.4 Cihaz tercihlerinizin talimatlarını izleyerek bu çerezleri kaldırabilirsiniz. Ancak, çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz, Şirket Hizmetlerinin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir ve çevrimiçi deneyiminiz sınırlı olabilir.

9. Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

Şirket, Kişisel Bilgilerinizi, görevlerini ve görevlerini yerine getirmek için bilgilere erişmesi gerekenler ve erişmek için meşru bir amacı olan üçüncü taraflarla paylaşmak dışında, herhangi bir üçüncü tarafa kiralamayacak, satmayacak veya ifşa etmeyecektir. Şirket, Kişisel Bilgilerinizi aşağıda açıklanan amaçlarla aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabilir, aktarabilir, ifşa edebilir veya bunlara erişime izin verebilir:

9.1. bir işlemi veya yetkilendirdiğiniz veya talep ettiğiniz Hizmetleri yönetmek veya işlemek için veya bir işlemin yürütülmesini kolaylaştırmak bağlamında üçüncü taraflara;

9.2. yürürlükteki yasalar ve düzenleyici gereklilikler uyarınca kimliklerinizi doğrulamak ve bu doğrulamaları gerçekleştirmek için üçüncü taraf hizmetlerine güvenmek. Hesap açma işlemi sırasında Bize sağladığınız Kişisel Bilgiler, hesap açılışında ve sonrasında sürekli olarak bu hizmetlere aktarılır;

9.3. yürürlükteki yasaların ve düzenleyici gerekliliklerin gerektirdiği şekilde, hesap işleme, gözetim, mutabakat, yürütme, belge saklama gereklilikleri ve belge dağıtımı gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan belirli işlevleri yerine getirmek veya bunlara yardımcı olmak;

9.4. Yetkilendirdiğiniz ödemeleri işlemek için ortaklık yaptığımız finansal kuruluşlarla;

9.5. Ürün ve hizmetlerin işletilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Şirket’in bağlı şirketleri ile anonim kullanıcı bilgileri veya davranışlarına dayalı analizler;

9.6. Şirketin topladığı bilgileri işimizi satın alan bir kişiye ifşa etmek veya aktarmak;

9.7. Eksik bakiyenizin olduğu hesap kapanışlarında veya hesabınızda yeterli bakiyenizin olmadığı aşırı durumlarda Şirketin topladığı bilgileri ifşa etmek veya aktarmak;

9.8. Promosyonun veya özel teklifin niteliği Şirketin Kişisel Bilgilerinizi toplamasını ve mal veya hizmetlerin teslimi için üçüncü bir tarafla paylaşmasını gerektirdiğinde belirli promosyonlar ve özel teklifler için. Bir promosyon veya özel teklif yoluyla üçüncü bir tarafça sunulan bir ürün veya hizmeti satın almayı seçerseniz, söz konusu üçüncü tarafla paylaştığınız Kişisel Bilgiler artık bu Gizlilik Politikasına tabi olmayacaktır;

9.9. danışmanlık, satış, müşteri destek işlemleri, ödeme işlemleri, kimlik doğrulama hizmetleri ve teknik destek veya hizmetler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetler sağlayan üçüncü taraflara;

9.10. Şirketin mahkeme celbi, mahkeme emri veya benzeri bir yasal prosedürle bunu yapmaya zorlandığı veya Şirketin iyi niyetle Kişisel Bilgilerin ifşa edilmesinin fiziksel zararı veya mali kaybı önlemek, şüpheli yasa dışı faaliyetleri bildirmek veya Şirketin H&K’larından herhangi birinin veya diğer geçerli politikaların ihlallerini araştırmak için gerekli olduğuna inandığı durumlarda kolluk kuvvetleri ve devlet yetkilileri veya diğer üçüncü taraflarla;

9.11. Şirkete yazılı izin vermeniz halinde hesabınız veya yaptığınız işlemler hakkındaki bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmek;

9.12. Şirketin Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebileceği diğer durumlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

(a) gerektiğinde yürürlükteki yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uymak;

(b) zorunlu yasal veya resmi taleplere veya bilgi taleplerine yanıt vermek;

(c) ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılamak;

(d) sözleşmelerimizi, politikalarımızı, prosedürlerimizi ve/veya H&K’larımızı uygulamak;

(e) Şirketi, iştiraklerini, kullanıcılarını, karşı taraflarını veya genel kamuyu yasa dışı faaliyetlerden korumak; ve

(f) belirtilen bilgilerin ifşa edilmesini gerektiren acil bir duruma müdahale etmek. Şirket, siz onay vermediğiniz sürece Kişisel Bilgilerinizi iştirakleri ve üçüncü taraflarla onların menfaatleri için paylaşmayacaktır. Bununla birlikte, Kişisel Bilgilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılmasını veya Şirketin Kişisel Bilgilerinizi, Şirketin başlangıçta topladığı veya daha sonra bu Gizlilik Politikasında öngörüldüğü şekilde izninizi aldığı amaçlarla uyumsuz olan herhangi bir amaç için kullanmasına izin vermekten serbestçe vazgeçebilirsiniz. Şirketin Kişisel Bilgilerinizi paylaştığı tüm iştirakler ve üçüncü tarafların kendi gizlilik politikaları vardır. Ancak, bu bilgileri bu Gizlilik Politikasında açıklanan hükümlerle uyumlu bir şekilde korumaları beklenecektir.

10. Kişisel Bilgilerin Üçüncü Taraflarca Toplanması

10.1 Bu Gizlilik Politikası yalnızca Şirketin sizden topladığı Kişisel Bilgilerin kullanımını ve ifşasını ele almaktadır. Bilgilerinizi Şirket Hizmetlerini kullanarak, örneğin başka web sitelerine giden bir bağlantıya tıklayarak diğer taraflara ifşa ettiğiniz ölçüde, onlara ifşa ettiğiniz Kişisel Bilgilerin kullanımı veya ifşası için Gizlilik Politikalarına ilişkin farklı kurallar geçerli olabilir.

10.2 Üçüncü taraf web sitelerinden aldığınız ürün, hizmet veya ürün veya hizmet açıklamalarından ya da bu web sitelerinin içerik veya gizlilik uygulamalarından Şirketin sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

10.3 Bu Gizlilik Politikası, Şirketin Platformu aracılığıyla eriştiğiniz bu tür üçüncü taraf ürün ve hizmetlerine uygulanmayacaktır. Ürün ve hizmet satın almak için üçüncü taraf web sitelerini kullanmanın tüm risklerini bilerek ve gönüllü olarak üstleniyorsunuz ve Şirketin bu tür üçüncü taraf web siteleri ve bunları kullanımınızla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ediyorsunuz.

11. Yasal Haklarınız

Belirli koşullar altında, Kişisel Bilgilerinizle ilgili olarak veri koruma yasaları kapsamında haklara sahipsiniz. Bu haklar aşağıdakileri içerir:

11.1. Bilgilendirilme hakkı: Kişisel Bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve işlenmesi hakkında bilgilendirilme hakkınız saklıdır.

11.2. Erişim hakkı: Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Bilgilerin bir kopyasını ve Şirketin bu bilgileri işlemesine ilişkin belirli bilgileri talep etme hakkınız saklıdır.

11.3. Düzeltme hakkı: Güncelliğini yitirmiş, yanlış veya eksik olduğuna inandığınız Kişisel Bilgilerinizin güncellenmesini, düzeltilmesini veya tamamlanmasını Şirketten talep etme hakkınız saklıdır. Şirketteki hesabınızda oturum açarak ve uygun şekilde güncellemek için Profil işlevine erişerek istediğiniz zaman düzeltme yapabilirsiniz.

11.4. Silme hakkı: Belirli koşulların yerine getirilmesi halinde Kişisel Bilgilerinizin Şirket kayıtlarından silinmesini talep edebilirsiniz. Dolandırıcılık yapmaya çalışanların sadece hesaplarını kapatıp yeni hesaplar açarak tespit edilmekten kaçınamamalarını sağlayarak dolandırıcılık faaliyetlerini caydırmak için Şirket, hesabınızı veri tabanında “Kapalı” olarak işaretleyecek, ancak Kişisel Bilgilerinizi silme talebiniz de dahil olmak üzere belirli hesap bilgilerini bir süre veri tabanımızda tutacaktır. Bununla birlikte, hesabınızı kapatırsanız, Kişisel bilgileriniz Şirket tarafından dolandırıcılığı önlemek ve yasaların gerektirdiği şekilde veya bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için gerekli olanlar dışında başka amaçlarla kullanılmayacak veya üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

11.5. Veri taşınabilirliği hakkı: Kişisel Bilgilerinizin makine tarafından okunabilir bir kopyasının size veya seçtiğiniz üçüncü tarafa aktarılmasını talep etme hakkınız saklıdır. Şirket, Kişisel Bilgilerinizi makine tarafından okunabilir bir formatta size veya üçüncü tarafa sağlayacaktır. Bu hak yalnızca Şirketin kullanmasına izin verdiğiniz Kişisel Bilgiler için geçerlidir.

11.6. İşlemeyi kısıtlama hakkı: Şirketten Kişisel Bilgilerinizin işlenmesini belirli koşullar altında aşağıdaki şekilde kısıtlamasını veya bastırmasını talep edebilirsiniz:

(a) Kişisel Bilgilerin doğruluğunu tespit etmek;

(b) işlemenin hukuka aykırı olduğu düşünüldüğünde, ancak Kişisel Bilgilerinizin silinmesini istemediğinizde;

(c) Şirketin Kişisel Bilgilerinizi artık işlemesine gerek olmadığı, ancak bilgilerin yasal nedenlerle saklanması gerektiği durumlarda; ve

(d) Şirketin Kişisel Bilgilerinizi işlemesine itiraz ettiğiniz, ancak meşru menfaatinin itirazınızı geçersiz kılıp kılmadığını belirlemesi gereken durumlarda.

11.7. İtiraz etme hakkı: Haklarınızı etkileyen Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinin temeli olarak Şirketin meşru menfaatlerine dayanmamıza itiraz edebilirsiniz. Ayrıca Şirketin Kişisel Bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlemesine de itiraz edebilirsiniz.

11.8. İzni geri çekme hakkı (“Opt-out”): Şirketin Kişisel Bilgilerinizi işlemek için buna dayandığı herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkınız saklıdır. Onayınızı geri çekmeniz, Şirketin geri çekmeden önce Kişisel Bilgilerinizi işlemesinin yasallığını etkilemez. Yukarıda belirtilen bu hakları kullanmak istiyorsanız, lütfen Şirketin web sitesi de dahil olmak üzere Platformu aracılığıyla Şirketi bilgilendirin ve Şirketle iletişime geçin.

12. Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) sakinlerinin hakları

12.1 Kişisel Bilgileriniz toplandığı sırada Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre’de ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtildiği gibi Madde 10’da öngörülen her türlü yasal hakkınız saklıdır.

12.2 Şirket, Kişisel Bilgilerinizi toplamak, kullanmak veya işlemek için Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) kapsamındaki yasal gereklilikleri özellikle uygulayacaktır. Bazı alıcıların EEA dışında bulunması durumunda, Şirket Kişisel Bilgilerinizi yalnızca Avrupa Komisyonu tarafından yeterli düzeyde veri koruması sağladığı onaylanan ülkelere aktaracak veya bilgileri alan tarafın yargı alanında yeterli düzeyde veri koruması sağlayan yasal anlaşmalar yapacaktır.

13. Sınırlama

13.1. Şirketin Hizmetleri, on sekiz yaşın altında olan veya Şirketin Hizmetlerini kullandığınız ülkenin veya yargı yetkisinin geçerli yasaları uyarınca rıza gösterecek yasal yaşın altında olan bireyler için tasarlanmamıştır. On sekiz yaşından büyük değilseniz veya ülkenizde yasal yaşta değilseniz, Şirkete herhangi bir Kişisel Bilgi vermemeli veya Şirketin Hizmetlerine katılmamalısınız. Şirket, sizden toplanan Kişisel Bilgilere erişme ve bunları doğrulama hakkını saklı tutar. Şirket, Kişisel Bilgilerinizi Şirketle paylaşmış olan on sekiz yaşından küçük veya yasal yaşın altında olduğunuzun farkına varırsa, bu bilgileri atacak ve hesabınızı derhal feshedecektir.

13.2. Şirket, Kişisel Bilgilerinizde herhangi bir kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim veya değişiklik meydana gelmeyeceğini garanti edemez. Kişisel kimlik bilgileriniz de dahil olmak üzere Kişisel Bilgilerinizin korunmasında önemli bir rol oynadığınızı kabul etmektesiniz. Şirket Hizmetlerine kaydolurken, yeterli uzunlukta ve karmaşıklıkta bir şifre seçmeniz ve bu şifreyi herhangi bir üçüncü tarafa veya yetkisiz kişilere açıklamamanız önemle tavsiye edilir. Yetkisiz kişilerin Şirket hesabınıza eriştiğini fark etmeniz halinde derhal Şirketi bilgilendireceğinizi kabul edersiniz.

14. Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak revize edecek ve güncelleyecektir ve en güncel versiyon Şirketin web sitesinde veya Platformunda (“Son Revize” başlığında yansıtıldığı gibi) yayınlanacaktır. Şirketin Hizmetleri ve Platformu üzerindeki kullanımınızı etkileyebilecek herhangi bir önemli değişiklik olması durumunda, e-posta adresiniz veya Şirkete sağladığınız diğer iletişim kanalları aracılığıyla sizi bilgilendireceğiz. Bu Gizlilik Politikasını aktif olarak gözden geçirmenizi öneririz. Revize edilen Gizlilik Politikasını kısmen veya tamamen kabul etmiyorsanız, Şirket Hizmetlerine erişmeyi veya bunları kullanmayı bırakmalısınız. Bu Gizlilik Politikasında yapılan herhangi bir revizyondan sonra Şirket Hizmetlerine erişmeye ve bunları kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir.

15. Şirket ile nasıl iletişime geçilir

Bu Gizlilik Politikası, Şirket tarafından toplanan veya işleme alınan Kişisel Bilgileriniz ile ilgili sorularınız için veya Madde 10’da belirtilen yasal gizlilik haklarınızdan birini kullanmak istemeniz durumunda, lütfen taleplerinizi [email protected] adresine gönderin ve https://bullperks.com adresindeki Şirket Web Sitemizi ziyaret edin.